थाहा नगरपालिकामा यो वर्ष कुन वडामा कति नगर स्तरीय योजना परे ? हेर्नुस विवरण

पालिका डायरी
१० श्रावण २०८०

गत असार १० गते थाहा नगरको नगरासभा र श्रावण ८ गतेको नगर कार्यपालिका वैठक बाट स्वीकृत भएको आर्थिक वर्ष २०८० /०८१ को योजना तथा विनियोजित बजेट यस प्रकार छन् ।

प्रतिक्रिया